Ira_Foxy
Selected works
7 results
***
Ужасно млад, а някак уморен.
Стоиш пред мен като безлюдна гара.
Ела не се страхувай, поседни до мен!
Съдбата е Измамница. Ще ти разкажа.
Не казвай нищо просто помълчи ...
  374  15 
  381 
Самотна стая. Две сенки чужди.
В камината догаря нечий спомен.
Повика ме, отново бях ти нужна.
Страста ли сети те за мен?
Притискаш ме. Изгаряш с устни блудни. ...
  358 
Аз – птиче приковано в клетка.
Ти – тъй мечтаната ми синева.
И блъсках се в ръждивата решетка,
оплетена в оскубани пера.
Криле орлови ми изпрати ...
  456 
  181 
Random works