jantreya
Name Валентина Шейтанова
Красотата ще спаси света........
Selected works
233 results
  2771  28 
Жените будуват,
наметнали черния мрак.
Подреждат си мислите
в старите прашни килери.
Мъжете изпиват ...
  1460  40 
  2417  16 
Кръгла бяла луна
- негатив на зеница,
се е втренчила хладно в нощта.
В този миг прелетя
пред зеницата птица ...
  1291  16 
  1961  12 
Random works
: ??:??