jantreya
Name Валентина Шейтанова
Красотата ще спаси света........
Selected works
233 results
  2992  28 
Жените будуват,
наметнали черния мрак.
Подреждат си мислите
в старите прашни килери.
Мъжете изпиват ...
  1656  40 
  2824  16 
Кръгла бяла луна
- негатив на зеница,
се е втренчила хладно в нощта.
В този миг прелетя
пред зеницата птица ...
  1488  16 
  2225  12 
Random works
: ??:??