йеромонах
Name Атеист Грешников

Горяща тенекия за опашката на котака

 

Ел. поща: lbochev@yahoo.com

 

 

 

Selected works
159 results
Отвън сградата се различаваше от останалите селски къщи. Орнаментите и високият четири метра таван на приземният етаж говореха за минало величие и по-особеното положение на притежателите ѝ сред останалите съселяни. Не, че другите къщи в планинското селце бяха малки или схлупени. Напротив, всичките и ...
  1387 
Не знам дали съществува бог. Според вярващите това означава, че не вярвам в бог. Добре, няма да споря с тях. Опитал съм и знам, че е безполезно.
Ще ме анатемосат отново, а не искам да изпитвам чувство на вина от анатемата. За по-голямо удобство на повествованието ни да приемем, че не вярвам в бог. Д ...
  1814  10  29 
Когато нявга бурята реши
да ни отнеме хубавите думи,
загубени сред ветровити друми,
поспри край мене и ме утеши.
Когато есен пее в кехлибар, ...
  929 
„Имидж“. Нова дума в нашия речник, която се пръкна заедно с безкръвните промени от края на миналия век. Ще рече Образ, визия, онова, което виждаме отгоре, на повърхността. Да, именно, което виждаме и което искат да видим ония, които ни го представят. Тук няма да дебатирам имаме ли нужда от новите чу ...
  1248 
Януари , 1990 година
Изсъхналите черчевета кътат тоталитарен прах и две - три изсъхнали мухи. Марчето ги отваря с пъшкане за да пусне малко свеж зимен въздух. Успява с вътрешния прозорец, но външния видимо я затруднява и се отказва с попръжня на устата. Пустия му генерал, още няколко лексикални упра ...
  265 
Random works
: ??:??