JordanKalaykov
Selected works
16 results
Различни са прозорците в сградата на живота. Да погледнеш и да се опиташ да достигнеш до себе си, да погледнеш и да разбереш защо другият те избягва.Опит да запомниш, опит за сближаване, опит за раждане и смърт... Как става тъй , че човекът, който е част от душата ти , се оказва загърбен от теб сами ...
  315 
Оказали се в покрайнините на препускащото напред време, някога живите обиталища са се обезцветили.Мъртвилото е изцедило цветовете на пейзажа и дори дъждът ги заобикаля.Ако някоя черквица е все още пощадена, то тя едва диша, затисната от рушевината, обхванала я като плесен отвсякъде. Вътре само очите ...
  399 
Дали в тази пловдивска привечер сам Господ не бе слязъл сред пътниците на автогара Юг, за да попътува и той за някъде , или просто бе дошъл да понагледа избраниците си калесани с неговия нишан. Не се знае , но явно бе някъде наблизо...
Жената - почти старица, беше преминала отдавна възрастта след пр ...
  278 
Ще се върнеш - някой ден, след поредния Септември.
Хората ще казват просто: Есента е вече тук - осъмнахме
със скреж. появата ти -
ще ме заболи...
С очи засмени ще попиташ: Хей, къде си ти? ...
  249 
Бавно и незабелижимо настъпват промените. Тялото, подобно на дълго употребявана машина, започва да се поврежда. Отначало повредите са малко и лесно отстраними. Медицинските ремонти са успешни и животът продължава все тъй хубав и привлекателен. После пораженията зачестяват, но всичко изглежда временн ...
  519  15 
Random works
: ??:??