Layla
Selected works
115 results
Ще влезеш тихо, ще припадне нощ,
аз също толкоз тихо ще въздъхна,
ще разпилея пак полата клош
и този път Луната ще настръхне.
Ще ме докоснеш, ще припадна аз, ...
  611  16 
«Кък искам у вудъта чиста,
ей тъй на, крак да си накисна…»
/низнайна селска пуитеса/
Ду извур чист на ина пуляна,
ей тъй на, спрях са запъхтяна, ...
  601  14 
Направи ми кафе, да е силно и дълго,
с малко мляко и захар, да ухае на теб!
Направи ми кафе, да го вдишам до дъно,
да събужда душата, да треперят ръце…
Направи ми кафе, да е плътно и тежко, ...
  1013  11  24 
Ах, няма Ви, навънка се стъмни
и слънцето не свари да залезе
угасват птици в клоните дори,
на мен – сълза от мъка ми излезе.
Не знам къде сте, тихо бърша прах ...
  883  16 
(В разрез с всички познати приказки)
Не беше вълк, поне не беше сив,
не помня, май очите ми затвори,
усещах някак си, че е красив,
целуна ме, преди да проговоря. ...
  4629  33 
Random works
: ??:??