Liberum-anima
Попитай, ще ти кажа :)
Selected works
15 results
С всяко вдишване нещо изстисква душата...
С всяко издишване мъгла обхваща стаята...
С всяко вдишване все по-силно чувствам...
С всяко издишване все по-малко виждам...
С всяко вдишване сякаш по-възвишен ставам... ...
  811 
Думите са ми силата.
Твоите са слабостта ми.
  293 
Спри! Какво беше това?
Да, да, това което ти мина през ума, но така и не излезе...
Просто затъпена емоция... Разбирам.
Но защо? Защо така я удави? Така ли правиш винаги?
Не човече! Така не е по-добре! Емоциите са, за да излизат от теб. ...
  972 
Избор между оцет и мед, ни Левски завеща
________________________________
Кому се молите? Бог е зает!
Сами ще да си помогнем,
че чума иде кат' завет. ...
  569 
Помисли си сега...
"Как гаси се снега?"
  357 
Random works
: ??:??