Niki_art
Selected works
21 results
Звезди се белеят с плътта си нетленна.
В оксиженни пирамиди и плеяди
пустинни.
И мръщят се птици, в горска зеница.
Че вятър нахапва небесен светилник. ...
  1965  20  28 
Есен с лотусен дъжд ми мокри косите.
Дъжд се разлива в естуарен танц,
прохладно и кратко.
Листата падат пак-горестно и ярко.
Вероломно е знам, в сън и храм- ...
  609  20  30 
Нощите са бледи и неми,
с цвят на Черна Орхидея.
В прегръдките си крият,
всички демони и мумии.
Без дом, без име и без посоки. ...
  546  16  31 
В тази нощ лилава, студено е и ръми.
Вините си премислих и претеглих.
В полудели сънища и ветрове.
Забравих за икони занемели и
безквасен хляб. ...
  112  11  12 
Пчелите ми изтриват името, между сън и кошмари.
Не ще проходят фрезиите, така явно е малодушието на облаци.
Очаквам присъдата на лятото, в синьо утро и Божи завети.
И ангели пият вода, от кладенец на желания, че
морското конче е вълна на изпити спомени. ...
  1550  16  21 
Random works
: ??:??