presian_penchev

Харесва ми пътуването по границата между обективния и субективния свят, което се случва в процеса на творчество.

Selected works
16 results
Алексей Михайлов лежеше в стаята си и зяпаше тавана. Мислите му препускаха към дните на детството.
,,Хайде, пускаш и почваш, ние сме отвънка!“
Беше на единадесет. Приятелите му говориха за онова нещо. Павел дори му пусна клипа и го остави.
,,Като свършиш, обади се!“ - беше казал ухилен и излезе.
Но ...
  1186 
Връзката между общество и обществена комуникация съществува отдавна, още със зараждането на най-примитивните общества, до днес. Но както всичко, което хората създават и с което боравят, и при взаимодействието между общество и обществено мнение (комуникация или медии) могат да възникнат опасности и т ...
  1690 
Графитеният човек
Двамата мъже влачеха момчето по коридора, който блестеше на луминисцентната светлина. Те бяха високи, мускулести и в бели костюми. Ръцете на момчето бяха вързани зад гърба му с усмирителна риза. То бръщолевеше:
- Той е тук, тук е! Ходи пред вас и ме гледа! Аз не съм луд!
- Всички т ...
  1057 
Филип Борисов излизаше в междучасие. Току-що бе приключил един тежък час - тест по физика и се чувстваше изцеден до капка. Толкова изцеден, че дори не си спомняше за какво се отнася теста, а нямаше и желание. Беше учил като луд и всичко бе свършило - само това имаше значение. Филип беше момче, висок ...
  1407 
Небето крещи,
земята гори.
Дъжд от бомби вали,
черни, черни скали.
Пепел и сажди навред, ...
  770 
Random works
: ??:??