Stay-C
Selected works
9 results
- Готов ли си? – попита Мора с престорено любопитство, когато прекрачи прага на тъмното подземие.
Светлината от коридора се пръсна между колоните, дълги сенки се плъзнаха по пода, после тежката врата зад нея хлопна и всичко отново потъна в мрак.
Тя вече знаеше отговора, но попита от куртоазия и няка ...
  1448 
Студените пориви на вятъра преминаха на вълни през проядените зъбери на високите градски стени, спуснаха се в ниското сред крайните редици от схлупени къщурки, завихриха прахоляка от неравните калдъръмени улички, разбудиха листата в бръшляните, в старите брястове, в каваците и поеха невидими към сър ...
  1464 
В подножието на Морените цареше черен мрак и когато от южната им страна се разнесе черната мъгла, остана незабелязана за очите наоколо. Изви се в спирала над студената земя, издигна се и започна да се сгъстява, за да оформи един едър закачулен силует. Алабаст, без дори да се огледа, закрачи бързо в ...
  1368 
Душата ми е храм порутен –
останки от величествен олтар.
Душата ми е черно пепелище –
глуха пустош след пожар.
Развратни демони танцуват ...
  1297 
Недей да ме възраждаш от пепелта на вчера.
Вчера бях щастлива, влюбена, красива.
Недей смеха ми да извикваш от ехото на вчера.
Вчера бях немирна, невъздържана и дива.
Бях различна, друга. ...
  931 
Random works
: ??:??