Stay-C

Selected works

 • Повелите на Симаргил 3

  Prose » Fantasy and fiction   538  Студените пориви на вятъра преминаха на вълни през проядените зъбери на високите градски стени, спуснаха се в ниското сред крайните редици от схлупени къщурки, завихриха прахоляка от неравните калдъръмени улички, разбудиха листата в бръшляните, в старите брястове, в каваците и поеха невидими към сър ...
 • Повелите на Симаргил 1

  Prose » Fantasy and fiction   555  - Готов ли си? – попита Мора с престорено любопитство, когато прекрачи прага на тъмното подземие.
  Светлината от коридора се пръсна между колоните, дълги сенки се плъзнаха по пода, после тежката врата зад нея хлопна и всичко отново потъна в мрак.
  Тя вече знаеше отговора, но попита от куртоазия и няка ...
 • Повелите на Симаргил 4

  Prose » Fantasy and fiction   471  В подножието на Морените цареше черен мрак и когато от южната им страна се разнесе черната мъгла, остана незабелязана за очите наоколо. Изви се в спирала над студената земя, издигна се и започна да се сгъстява, за да оформи един едър закачулен силует. Алабаст, без дори да се огледа, закрачи бързо в ...
 • Порутен храм

  Poetry » Other   537  Душата ми е храм порутен –
  останки от величествен олтар.
  Душата ми е черно пепелище –
  глуха пустош след пожар.
  Развратни демони танцуват ...
 • Магия Неразбория

  Prose » Fantasy and fiction   385  Беше нощта срещу първи октомври и часът бе такъв, че добрите и почтени жители на Лудоград отдавна си бяха легнали, лошите се бяха впуснали да вършат злодеяния и престъпления, и само малцина бяха отправили поглед към небето, но бяха толкова заети да съзерцават необичайните зеленикави оттенъци на обла ...

More works  »

© 2003-2020, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.