Светли02
Name Светослав Иванов
Selected works
20 results
  782 
Стени от древността
покрити със зеленина,
съкровища скрити
очакват да бъдат открити.
Това е Зеленият замък, ...
  570 
  379 
  485 
С тяло обгърнато в пурпурна рокля, носеща буен нрав.
Огряваща денница, вилнееща омайващо, пленяваща хитрица.
Пристигаш със звездни очи и бузи зачервени като на девица.
В косите ѝ къдрави се кичат есенни завеси— бродещи лъчи горещи.
Сияеща в нощта като живописна стена с йероглифи, прикриващи лудостта. ...
  261 
Random works
: ??:??