Светли02
Name Светослав Иванов
Selected works
4 results
  98 
Стени от древността
покрити със зеленина,
съкровища скрити
очакват да бъдат открити.
Това е Зеленият замък, ...
  98 
Тайно се молех с теб да се сближим.
Бях ли прав да опитвам?
Отчужди се и стана връх недостижим.
Самотата като меч ме пронизва
— останах непрелистена страница. ...
  59 
Косите й са лимони в нюанс златист
Осветяват нощта ми като слънчевите лъчи
Сърцето ми разцъфва като цвете в блясъците готово да се разгърне
Очите й са бистри езера извиращи с топлина
Като реки се вливат в моята долина ...
  22 
Random works
: ??:??