White_Аngel
Selected works
20 results
Страховете ми, превръщат се в чудовища.
От върховете, те изглеждат малки и...
смешни грозните им, видими туловища.
Но долу... ме обсебват с думи жалки...
Пред мен, беззъбо недоразумение ...
  1115 
В квартирката, през лепкав страх
я гледа старо огледало.
А в ъгъла, покрита с прах,
мълчи гъдулката и бяла.
Нахлузва късата пола, ...
  1713 
В квартирката, през лепкав страх
я гледа старо огледало.
А в ъгъла, покрита с прах
мълчи гъдулката ѝ бяла.
Нахлузва късата пола, ...
  1300 
Ако мога живота си да преживея отново...
като във филм, наопаки пуснат,
ще разцъфна цветята увяхнали вчера,
ще вдигна завеси, без happy end спуснати
и най-красивият стих ще намеря. ...
  1133 
Ако мога живота си да преживея отново ...
като във филм, наопаки пуснат,
ще разцъфна цветята увяхнали вчера,
ще вдигна завеси, без happy end спуснати
и най-красивият стих ще намеря. ...
  1225 
Random works
: ??:??