May 12, 2024, 4:03 PM

 След голямото пътуване - краят 

  Prose » Narratives, Humoristic
166 0 3
Multi-part work « to contents

               Най-после, ако не  кандардисах, поне сантърдисах новата колежка да ми дойде на гости в къщи.

Тананикаше си някаква песничка '' Налей  ми ракия, пусни ми блус,... ракия и блус,ракия и блус...''

- Ей маце, я объркаш ракиите, я объркваш и стъпките... - радостно потривах ръце и премижвах от кеф

- Не бой се бе,...наливай - запъхтяно ми шепнеше тя -  Мигар не си чувал лафа  '' Щом съм дошла , 

значи съм се решила ''.

Птичките вече чуроликаха, слънцето се прокрадваше през листата на дърветата, плахо огрявайки купчинката дрехи

До мен спеше новата ми колежка с доволна усмивка на лицето.

А в  главата ми се въртеше рефрена '' Налей ми ракия, пусни ми блус,...ракия и блус, ракия и блус ''...

 

© Petar stoyanov All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Ехаа
  • Катя, нали голямото пътуване в крайна сметка свършва в леглото...Усмихна ме.
    Приятна вечер
  • При теб финалът винаги е любовен.
Random works
: ??:??