Jun 11, 2021, 3:54 PM

Конец - причина начала. 

  Translations » Poetry, от Български
78 1 2
1 мин за четене

© Сенилга All rights reserved.

Свързани произведения
Да, сивото ми вещество е малко,
ала челична – моята закалка.
Навреме тленността си проумях.
И зная аз, изменчивото време,
каквото имам, за изпът ще вземе – ...
  111  10 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??