krasio0109
106 el resultado
Умният ще усети, ще проумее,
който пита,ще му се каже,
за суматохата под това вечно небе,
защо за живота е толкова важна.
Тестът нон стоп върви, ...
 
-5-
Англичанинът Крамер
побългарен и щастлив
се бавно изправя
и на чист български тоста реди. ...
  10 
-4-
-4-
Шибил ме поглежда приятелски
и слово започва той,да реди.
-Думите подреждаш Павле ти обаятелно,
но в резюмето поетическо малко грешиш. ...
  18 
-3-
-3-
Познавам моите посрещачи
от написаното в сайта от Крамер,
с които в един отбор ще бъдем играчи
на Истината за Сакралните Правди. ...
  10 
-2-
-2-
Със съня по принцип нямам проблеми,
ищаха ми за сън е като на бебе,
проблемите започват през частна активна от него,
когато започне борбата с упоритото Его. ...
  60 
Ж И В О Т Н А З А Е М-2
Нижат си се годините,
а ние от цялата ни компания
все така се още събираме
и бавно,но сигурно остаряваме. ...
  35 
Х О Р И З О Н Т И
Когато бях малко момче,
мислех,че хоризонта е зад баира отсреща,
този откъс сега от това безбрежно небе,
ме връща в скъпи спомени от минали срещи. ...
  25 
Ж Е Н С К А С И Л А
-Ти понякога вярваш ли на жена?-
-Не,никак не вярвам дори,
но ми харесва,тя да вярва,че вярвам в това,
иначе няма как животът ни да върви. ...
  62 
Г Р Е Ш Н И К
Кой си ти,какво си ти,
как се вмъкваш в мен сега
и свой налагаш ми стил
в страдащата моя душа? ...
  51 
Д И Л Е М А
Всички ние лека-полека
пътуваме към неизбежна дилема...
Като възможност това е отдавна предречено
и неизбежно е,ако в ръце не се вземем. ...
  38 
В Е Ч Н О С Т
Кога свършва това,което не е още започвало,
къде са сенките на не проявената светлина,
как се прехвърля информацията от почвата
и оформя архива на новите семена? ...
  70 
С И Р А Ч Е
-Какво става сержант?-
-Има пулс,детето е живо,
само към столчето да отрежа колана,
ето я,поемете синеочка красива.- ...
  56 
Л О Я Л Н О С Т К Ъ М П Р О Б Л Е М И Т Е
Отдавна отминаха тежките времена
за нашето племе човешко,
когато често пъпа се режеше със сърпа
по жътва през лятото жежко. ...
  42 
Недокосната струна,
неизказано слово,
мисъл докрай не разбулена,
докосваща нежност отново.
Чувство за пълноценност и взаимност ...
  46 
"Е В О Л Ю Ц И Я"
Всичко и всички следваме Мисълта...
Енергията и Тя прави същото,
Мъдростта я преследва и Глупостта
и чак след това при себе си се завръщат. ...
  60 
В Е Ч Н О С Т Т А Н А Н А Р О Д Н И Я Д У Х
С еднакъв всички се раждаме старт,
с изключения на освен ако...,
в предходни инкарнации сбъркал си брат
и в настоящата преследван си от собствено Зло. ...
  75 
И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И И
-Тате,тате...,това какво е?-
-Кран казва се детето ми.-
-А...у,колко е огромен
и в Пространството с претенции... ...
  99 
Ф А Р А Д Е Й
Кървава пътека
по водата пламеней
и ноща полека
спуща тъмен клей... ...
  105 
Д А В И Д И Г О Л И А Т
Давид и Голиат от памтивека
в тандем вървят си под ръка,
но никога не спират,да се трепят,
все нещо продължават,да делят. ...
  128 
С Т Р Е М Е Ж
Ако човек желае стремително развитие,
трябва да увеличава възможностите на Съзнанието,
но не като до край го развинтва,
а като набива в Него идеи компактни. ...
  108 
С И З И Ф
Легендата за Сизиф е метафора,
също,като опорната точка на Архимед,
за това,доколко сме пораснали,
големите,космични истини да разберем. ...
  298 
Извини ме приятелю,че ми липсваше време,
да ти напиша по-кратко писмо,
нелаконичното ми творение може би ще отнеме
много по-важни мигове от твоя живот?
Истинските приятели си прощават, ...
  106 
Свикнали сме от далечни времена,
да вървиме все напред,
но дали в действителност така,
е до днес,запазен този ред?
Имам чувство,че на думи, ...
  101 
Правата са фиктивна абстрактност,
реалност са истинските възможности,
с които можеш да се представиш
и да се отстояваш на сцената на Живота.
Дори най-стриктно да спазваш правата си, ...
  120 
К О Р Е Н
Квинтесенцията на всеки народ
в неговият е заложена Корен,
оцеляването зависи от това,колко Той е дълбок
и е залог,колко Душата да е просторна... ...
  94 
Д И Р Е К Т И В И
Книга втора,глава четвърта,
от двайсет и шести до трийсет и първи куплет,
нещата казани са така,
като подредбата във букет. ...
  109 
Н А Д Г Р А Ж Д А Н Е
Когато човек няма смелост,
да взема смели,твърди решения,
надхвърлящи неговите критерии,
след време ще се срамува от себе си. ...
  114 
И Н Д И К А Ц И Я
Ние живееме във Балон,
в центъра на който се намира Земята,
тя от своя страна си има Ядро,
което магма към Небето понякога мята. ...
  497 
Н А Й - В Е Л И К И Т Е К Р А Д Ц И
До шушка да окрадеш себе си
и без да се изобщо замислиш,
като влюбен,пъпчив юноша бледен
да дариш всичко и да се пречистиш...! ...
  270 
Светът в момента е на колене
пред собствената си Некадърност
и това ежедневно се отразява
от най-сериозните Световни Медии.
Косвено,това са всичките войни, ...
  120 
Х Е Р К У Л Е С О В Ц И
Умникът Херкулес
с неземна сила надарен,
ученици има много днес.
В ужас стене нощ и ден ...
  103 
С И Н Е Р Г И Я
Голямото трепане по средата на двайстия век,
на нещо свястно надали ни научи
за същността на Истинския Човек,
щом след Поуките Прогресът пак се закучи. ...
  108 
"С червените ботушки потропва Дядо Мраз..."
С изключение на името, дотук всичко е точно,
защото Старецът по принцип си е все същият,
но днес вече липсва Метеорология за шейна.
Сега снегът обикновено пада през лятото ...
  89 
К А У З А
Пожарникарите да гасят трябва пожари,
полицаите за обществения ред пък да бдят,
политиците да дават предизборни обещания
и да ги забравят,щом дадем си гласа. ...
  104 
А Л Т Е Р Н А Т И В А
На времето имаше звънци по входовете на блоковете,
днес звъним от джобните си компютри
и всички бяха онлайн,демек работеха,
а сега с един случай право в джаза ще ви набутам. ...
  104 
А Л Т Е Р Н А Т И В Н О
Защо,като те боцне мъничко трънче
по голата,груба пета,
цялото тяло в болката тръпне,
нарушила общия идеал?! ...
  91 
Да заблуждаваш част от народа,
е било и сега е възможно,
за период кратък и собствена сгода
да се излъже народа изцяло пак може.
Но аз не зная чудо такова, ...
  189 
П А Н Т А Р Е Й
На Дороти страхливият лъв
в компания от приятели смели си възвръща природата,
а ние в жестокия блъф,
наречен Живот,сме подменили стойността на залога. ...
  98 
К У К И Ч К А
В точното време,на точното място
пред конкуренцията да бъдеш напред със гърди,
умно,тихо,спокойно,без крясъци
най-желаната победа да сътвориш... ...
  134 
Б Р Е М Е
Човек идва тук, на Земята,
да страда, да се радва и да вибрира,
на стари лихви главници да плаща
и в банката житейска грехове нови да депозира. ...
  115 
Propuestas
: ??:??