krasio0109
90 резултата
И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И И
-Тате,тате...,това какво е?-
-Кран казва се детето ми.-
-А...у,колко е огромен
и в Пространството с претенции... ...
  81 
Ф А Р А Д Е Й
Кървава пътека
по водата пламеней
и ноща полека
спуща тъмен клей... ...
  90 
Д А В И Д И Г О Л И А Т
Давид и Голиат от памтивека
в тандем вървят си под ръка,
но никога не спират,да се трепят,
все нещо продължават,да делят. ...
  69 
С Т Р Е М Е Ж
Ако човек желае стремително развитие,
трябва да увеличава възможностите на Съзнанието,
но не като до край го развинтва,
а като набива в Него идеи компактни. ...
  84 
С И З И Ф
Легендата за Сизиф е метафора,
също,като опорната точка на Архимед,
за това,доколко сме пораснали,
големите,космични истини да разберем. ...
  214 
Извини ме приятелю,че ми липсваше време,
да ти напиша по-кратко писмо,
нелаконичното ми творение може би ще отнеме
много по-важни мигове от твоя живот?
Истинските приятели си прощават, ...
  89 
Свикнали сме от далечни времена,
да вървиме все напред,
но дали в действителност така,
е до днес,запазен този ред?
Имам чувство,че на думи, ...
  73 
Правата са фиктивна абстрактност,
реалност са истинските възможности,
с които можеш да се представиш
и да се отстояваш на сцената на Живота.
Дори най-стриктно да спазваш правата си, ...
  100 
К О Р Е Н
Квинтесенцията на всеки народ
в неговият е заложена Корен,
оцеляването зависи от това,колко Той е дълбок
и е залог,колко Душата да е просторна... ...
  71 
Д И Р Е К Т И В И
Книга втора,глава четвърта,
от двайсет и шести до трийсет и първи куплет,
нещата казани са така,
като подредбата във букет. ...
  93 
Н А Д Г Р А Ж Д А Н Е
Когато човек няма смелост,
да взема смели,твърди решения,
надхвърлящи неговите критерии,
след време ще се срамува от себе си. ...
  98 
И Н Д И К А Ц И Я
Ние живееме във Балон,
в центъра на който се намира Земята,
тя от своя страна си има Ядро,
което магма към Небето понякога мята. ...
  407 
Н А Й - В Е Л И К И Т Е К Р А Д Ц И
До шушка да окрадеш себе си
и без да се изобщо замислиш,
като влюбен,пъпчив юноша бледен
да дариш всичко и да се пречистиш...! ...
  190 
Светът в момента е на колене
пред собствената си Некадърност
и това ежедневно се отразява
от най-сериозните Световни Медии.
Косвено,това са всичките войни, ...
  101 
Х Е Р К У Л Е С О В Ц И
Умникът Херкулес
с неземна сила надарен,
ученици има много днес.
В ужас стене нощ и ден ...
  88 
С И Н Е Р Г И Я
Голямото трепане по средата на двайстия век,
на нещо свястно надали ни научи
за същността на Истинския Човек,
щом след Поуките Прогресът пак се закучи. ...
  93 
"С червените ботушки потропва Дядо Мраз..."
С изключение на името, дотук всичко е точно,
защото Старецът по принцип си е все същият,
но днес вече липсва Метеорология за шейна.
Сега снегът обикновено пада през лятото ...
  73 
К А У З А
Пожарникарите да гасят трябва пожари,
полицаите за обществения ред пък да бдят,
политиците да дават предизборни обещания
и да ги забравят,щом дадем си гласа. ...
  86 
А Л Т Е Р Н А Т И В А
На времето имаше звънци по входовете на блоковете,
днес звъним от джобните си компютри
и всички бяха онлайн,демек работеха,
а сега с един случай право в джаза ще ви набутам. ...
  84 
А Л Т Е Р Н А Т И В Н О
Защо,като те боцне мъничко трънче
по голата,груба пета,
цялото тяло в болката тръпне,
нарушила общия идеал?! ...
  73 
Да заблуждаваш част от народа,
е било и сега е възможно,
за период кратък и собствена сгода
да се излъже народа изцяло пак може.
Но аз не зная чудо такова, ...
  170 
П А Н Т А Р Е Й
На Дороти страхливият лъв
в компания от приятели смели си възвръща природата,
а ние в жестокия блъф,
наречен Живот,сме подменили стойността на залога. ...
  77 
К У К И Ч К А
В точното време,на точното място
пред конкуренцията да бъдеш напред със гърди,
умно,тихо,спокойно,без крясъци
най-желаната победа да сътвориш... ...
  114 
Б Р Е М Е
Човек идва тук, на Земята,
да страда, да се радва и да вибрира,
на стари лихви главници да плаща
и в банката житейска грехове нови да депозира. ...
  93 
И З Г У Б Е Н И В П Р Е В О Д А
Губи се винаги малко във превода
от Нежния Блян на поетите,
при нашето поредно преглеждане
на техните идеи,Красиви,Мащабни и Светли. ...
  101 
С Дух е заредена Материята!
Той решава Защо, Къде, Кога, Как и Какво става!
По Неговите Директиви и Критерии
Движението Вечно се направлява...
Без последната капка ...
  78 
С И М Е О Н
София,Шеснайсти Юни,
годината е тридесет и седма,
пред двореца...весело и шумно,
към балкона царски всички гледат... ...
  69 
М Ъ Д Р О С Т
Объркаме ли принципно идея една,
след грешката,както и да я въртиме вътрешно,
на Разума тя винаги ще носи беда
за тънкостта на мисълта,в която Го търсим. ...
  84 
Г Р Я Х
Грях е да живееш в тъмнина!
Грях голям е и да светиш!
Грешно е да мързелуваш в Златната среда
и към Красотата от там да протягаш ръцете... ...
  197 
С Б Ъ Р К А Н А Т А Д Е Ф И Н И Ц И Я
Затворена система
с Ка Пе Де сто не е гатанка,
без никакво съмнение
става въпрос за Вечния Двигател. ...
  247 
М О Л Б А
Име Презиме Фамилия
от __________ ______________ ______________
След текста следва подпис,който не се чете.
Ще липсват и четящи,загрижените щастливци. ...
  75 
С П О М Е Н З А Е Д Н А С Ъ С И П А Н А И Д Е Я
Една съсипана идея в новата ни къща,
от която вече се отказваме,
но без нея мрака ни обгръща
и представа нямаме,какво да правим? ...
  88 
К Ъ С А Т А К Л Е Ч К А
Късата клечка е вече изтеглена!
Последният старт отдавна е даден!
Всеки ден Жестоки Трагедии гледаме...
Нощес Мароко беше Ударено! ...
  120 
С В Е Щ Е Н Н И Я Т Г Р А А Л
Имам аз девиз такъв:
"Недостигнатото достигни,
невъзможното изпробвай пръв,
несъществуващото намери!" ...
  61 
М А Й К А Т А Н А Д А Н И Е Л
Майката на Даниел се казва
Въглероден Отпечатък,
носи тя във своята пазва
за бъдещите си деца още много мляко. ...
  241 
З А Б Л У Д А
Когато объркаш посоката,
както, колкото и бързо да се движиш,
умират всичките Жокери,
мъгливо започваш целта си да виждаш. ...
  90 
Н А Й - Б О Г А Т И Я Т Ч О В Е К
Ти не мислиш,
а усещаш мисълта,
логиката липсва
в този друг стандарт. ...
  243 
О Б Л О Г
Ръцете ми отдавна изтръпнаха,
дланите ми са целите в рани,
но продължавам въжето да дърпам
и тревога да вдигам с камбаната... ...
  94 
С П О М Е Н З А Б Ъ Д Е Щ Е Т О
През очите на една позната
Не зная как поетите творят,
но през миг един от моите години
искам хората,да разберат, ...
  101 
В Е Ч Н О М Л А Д А
Един безчувствен телефон
способен нежно да звъни,
превърна ти във мъртъв стон,
заставяйки го вечно да мълчи. ...
  98 
Предложения
: ??:??