emil_janio
20 резултата
О Т Г О В О Р Ъ Т О Т К Р О В Е Н
Пронизваща стрела
изпрати ми луната,
не бе стрела,
а изстребител ...
  18 
Не мога да гласувам
за лъжата,
за тези същите,
които ни крадяха,
преоблечени сега ...
  19 
Н А Й - С И Л Н О Т О С Л О В О
Най-силното слово
е краткото слово,
изпълнено
с дързост и плам, ...
  67 
Под купола небесен,
духът ми
с красотата се венча.
Свидетели им бяха
пълната луна ...
  40 
  194 
М О Я Т А Ц Ъ Р К В А
Природата за мен е моя Господ,
и мойта църква е гората,
псалмите във песнопойците усещам,
иконите напролет - във полята. ...
  85 
И С Т И Н С К О И З К У С Т В О
Чисти пòмисли,
възвишеност
и красота,
и правдата, ...
  68 
  234 
С П О Е З И Я
С поезия не можеш
дом да съградиш,
с поезия не можеш
тялото си да нахраниш. ...
  36 
В З Е М И М Е Г О С П О Д И
Вземи ме Господи
в небесните простори,
отведи душата ми
във небесата, ...
  103 
У Т Е Х А
Не ме задържайте!
Телото ми е само дреха,
която на земята ще оставя.
Но ще изпратя цялата утеха, ...
  76 
  250 
Да си поет е красиво.
Да си поет е изкуство.
Да си поет е опасно,
защото летиш,
а падаш внезапно. ...
  118 
На Николай Лилиев
Най-нежното цвете
с най-красивия лик,
с най-прекрасния мирис
и живот вечно лих, ...
  63 
  248 
Л Ю Б Е Т Е С Е И С Е О Б И Ч А Й Т Е
Любете се и се обичайте!
Чертаят черен кръг около нас,
устите ни затварят с маски,
и вкарват ваксината със бяс. ...
  102 
  316 
Добър ден,
искам да благодаря за силните поетични думи на нашия алпинист.
И тъй като темата е прекрасна в този, меко казано, объркан свят, си позволявам да изпратя
това стихотворение, породено от предложения от Вас сюжет.
Ц Е Н А Т А Н А М Е Ч Т И Т Е ...
  163 
Oкаян ходя, не окъсан,
и всичко в мене ме боли,
душата ми трепти от болка,
а в нея, безмълвен вик ехти.
Не съм забравил, ...
  109 
  416 
Предложения
: ??:??