Hathor

Стиховете ми са разговор с онези двете - Любовта и Самотата и доста често монолог...

Избрани произведения
205 резултата
Събудих се рано, не сресах косите си,
излязох на двора със боси нозе,
изми ме росата, помахах на птиците
и тръгнах по нощница – знам ли къде?
Пътеката кривна, поляната свърши, ...
  123  11 
В едно легло сме, а в различни континенти,
във Африка си ти, а аз във Антарктида.
Ти огън си, а аз съм заледена,
не ме докосвай - ще се разтопя, ще си отида.
Два климата - характери епични, ...
  144  12 
Ела, не ме позна и ти,
орисницата даже ме подмина,
очите ми - не ги видя дори,
забързан камъни да сбираш.
Все там седя, Голгота дом ми стана - ...
  110  11 
Готов ли си да ме познаеш цяла,
да ме рисуваш – жива плетеница,
дори когато мислиш, че съм бяла,
аз всъщност, ще съм везана шевица.
Във светлосенките ми има ...
  159  10 
Да ни погубят искат всички
„велики“ сили и народи -
били сме бедни и безлични,
били сме дълго време роби.
Богати сме - реки и ниви, ...
  83 
Предложения