Eddy

"Въображението е по- важно от знанието"

Избрани произведения
14 резултата
За първи път
от много дълго
време насам
аз заплаках.
Заплаках с ноември. ...
  843 
  867 
Остриета черни и грапави от чугун,
забиват се по безкосменото теме.
Понечи да помисли? Остроумно... БУМ.
знаеше, че е закъснял, липсваше време.
Проклятие се изливаше грозно, но щедро. ...
  465 
И аз исках да летя в онези
синеви небесни.
Исках да сме залепени
и да сме неразделни.
Исках да летим над рая ...
  812 
В средата на пустошта има
едно самотно дърво.
Толкова е самотно, че чака,
тъжи - безпорядъчно.
Как може да се очаква ...
  968 
Предложения
: ??:??