ИлиянПопов
Избрани произведения
1 резултат
Луната и тя
Отново е тук, покоряващо луната огря.
Пробуден от красивия спътник светлина.
Отваряйки очи, опитвайки да прикрие с ръка.
С усмивка се взирам в небесната омайност на вечерта. ...
  166 
Предложения
: ??:??