inakrein

Име Илияна Каракочева
Fight to win!

Избрани произведения

 • Любов

  Проза » Разкази   1996  21  Тя лежеше на басмената възглавница с притворени очи. Косата ù, навита на стегната плитка, уморено бе отпуснала крила. Мъжът се надигна на лакът и я погали по лицето бавно.
  - Искаш ли малко вода? – шепотът му преплува мрака.
  Тя само поклати безмълвно глава. Той се отпусна до нея и двамата слушаха в т ...
 • Горница

  Проза » Разкази   818  14  Мракът разплете коси и прегърна малката стаичка. София се отпусна изтощена на коравия нар и притвори клепачи. Пред очите ú танцуваха червени и жълти слънца – ароматът на ябълки пърхаше из цялата къща. Преглътна с мъка и постави ръка на издутия си корем.
  Цял следобед сортираха ябълки. Никой в селото ...
 • Сладко от маслини, Глава 1,Част 2

  Проза » Повести и романи   120  Очите ми се впиваха в хълмчето до сушата. Щеше ли да бъде и тази година там? Щях ли най-после да разбера какво ми казва тя чрез своето мълчание?
  Фериботът бавно и уморено спря. Сигурно му бе омръзнало по десет пъти на ден да пътува от острова до другия бряг и обратно. С недоволно скърцане се отърка ...
 • Петото дете

  Проза » Разкази   804  18  Чакаше го да се върне, а се молеше да не прибере. Трябваше да се обади, но бе доволна, че телефонът мълчи. Парите свършваха, хората заминаваха от България, а тя не знаеше кой път да хване. Обземаше я ужас при мисълта за мъжа ú и сърцето ú се вледеняваше. Страхуваше се от това, което става, искаше да ...
 • Торбичката с трохи

  Проза » Приказки и произведения за деца   111  14  В един град, подобен на хиляди други в света, живееше богат търговец. Той имаше много злато, събрано в малки торбички от кожа. Мъжът обичаше да ги подрежда в различен ред. Това го развеселяваше и го караше да се чувства щастлив с часове.
  След всяко преброяване човекът намяташе тъмна пелерина, слагаш ...

Още произведения »

© 2003-2017, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.