irena-docheva
"Животът е разтворена книга - може да я чете само този, който вижда светлината в нея." Издадени книги: "Заключена тайна";"Изумрудените острови - Каменно момиче"; "Медальонът слънце" - Приказки за любов и вълшебства /Издателство Аливго/ http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Irena%20Docheva&search-alias=digital-text
Избрани произведения
42 резултата
Лотар се прибрал в имението си. Въпреки прохладата и почивката, която си подарил край брега на езерото, се чувствал притеснен. Нещо го карало да е неспокоен. Разхождал се из дългите коридори на замъка си и не намирал утеха. Бил напрегнат и с объркани мисли. Сякаш нещо го боднало доста болезнено, но ...
  1127 
Слънцето уморено в облаци черни потъна,
усмивките ни в печален щрих превърна,
дори звездите потърсиха друга Вселена,
нямаше и помен от светлина блажена.
Само белите скали чернееха в нощта ...
  477 
Тишината потъна в мрак
или мракът се изгуби пак.
Дали кръвта изтича в сълзи,
или замръзва в кървави реки.
Бавно вървя към тишината, ...
  503 
Можеш ли?
Искам да те питам.
Можеш ли без мен?
Можеш ли деня да гледаш
с плачещи очи? ...
  635 
Замъкът на Лотар също бил обвит от чувство на тъга. От мига, в който той напуснал езерото, вече не се чувствал добре. Обикалял безсмислено по дългите коридори и сам си задавал въпроси, на които не намирал отговор. Някакво съмнение го измъчвало и го карало да е неспокоен. Лотар се преобразил, превърн ...
  806 
Предложения
: ??:??