vanya777
Животът е като книга. Има начало,има край.Ти правиш само различните глави.
Избрани произведения
18 резултата
Целуна ме
с онази нежна
и дълга целувка...
Така,
както само той целуваше. ...
  1045  18 
Вятърът влачеше
с мъка облаци
сиви, намръщени,
нанизани един след друг
и ги събра. ...
  839 
Ти...
Аз ли съм?
Аз ли съм Ти?
Някъде, времето
някак... мълчи. ...
  794 
Цигарени мечти във пепелника
смачкани и пожълтели,
прокашлят в кръгове
от сива безпощадност.
Последни думи ...
  1006  17 
Тя стоеше пред монитора с натежали за сън клепачи и пишеше с равномерно и спокойно чаткане по клавишите. Сякаш всичко щеше да започне сега, в този миг.
Изпращаше поздравителни картички на всичките си познати и пациенти. Усмихваше им се с онази успокояваща и слънчева усмивка, сякаш всеки един от тях ...
  1437 
Предложения
: ??:??