EvaFilth
75 results
Mного хора се пробуждат, а други все още са в летаргия, неразбиращи какво се случва с човечеството. За тези които са наясно какво е Третото измерение, бих искала да кажа, че много от нас навлизат в Четвъртото, като пълната трансформация ни води до т.нар. Пето измерение. Ако мога да обясня за какво и ...
  1644 
Накъде отиваш отиваш, Свят? Накъде си тръгнал? Яхнали белите коне, подвластни на Северняка, забравени в утехата на утрешния ден, вървим устремени към миналото, погубвайки настоящето. И тия хиляди съдби се свират по безветрените улички на живота, търсейки спасение от самите себе си. На пръв поглед съ ...
  920 
  696 
Ах любов, така неосъзната,
така препускаща, обляна в лунен прах!
Нима душата ни е слята,
потънала в смразяващ мрак...
Тъй нежна си любов неутeшима, ...
  445 
Здравей читателю. Ако четеш моите откровения, то надали си невеж и е по-вероятно тази статия да не те разгневи, защото тези до които е предназначена изобщо не четат, изобщо не пишат...
Ще кажеш - "Сигурно е полудяла!". Ами да, полудяла съм от самота, от това дето не мога да си кажа една дума с никой ...
  1350  11  12 
  1292 
  895 
  1523 
  1107 
  767 
  1285 
  1155 
  1149 
  1090 
  1086 
  1109 
  1099 
  1023 
  710 
  1020 
  1073 
  697 
  980 
  1069 
  990 
  786 
  998 
  1774 
  1241 
  1060 
  1164 
  1004 
  887 
  1269  10 
  1330 
  1803  11 
  1125 
  1261  15 
  2153 
Гасне погледът му млад, и в нищото вглъбен - свещ употребена.
Тембърът му, някога напевен от пустинен грохот е сега пленен.
И душата страхлива, порочна и гнила, от черни демони е поразена...
Гледа пияницата тъпо, хили се на празните стени, взирайки се вцепенен.
Устните пресъхнали гризе до кръв.. ...
  608 
Random works
: ??:??