EvaFilth
75 резултата
Mного хора се пробуждат, а други все още са в летаргия, неразбиращи какво се случва с човечеството. За тези които са наясно какво е Третото измерение, бих искала да кажа, че много от нас навлизат в Четвъртото, като пълната трансформация ни води до т.нар. Пето измерение. Ако мога да обясня за какво и ...
  1073 
Накъде отиваш отиваш, Свят? Накъде си тръгнал? Яхнали белите коне, подвластни на Северняка, забравени в утехата на утрешния ден, вървим устремени към миналото, погубвайки настоящето. И тия хиляди съдби се свират по безветрените улички на живота, търсейки спасение от самите себе си. На пръв поглед съ ...
  522 
  447 
Ах любов, така неосъзната,
така препускаща, обляна в лунен прах!
Нима душата ни е слята,
потънала в смразяващ мрак...
Тъй нежна си любов неутeшима, ...
  222 
Здравей читателю. Ако четеш моите откровения, то надали си невеж и е по-вероятно тази статия да не те разгневи, защото тези до които е предназначена изобщо не четат, изобщо не пишат...
Ще кажеш - "Сигурно е полудяла!". Ами да, полудяла съм от самота, от това дето не мога да си кажа една дума с никой ...
  811  12  12 
  747 
  600 
  916 
  687 
  491 
  724 
  690 
  842 
  651 
  617 
  709 
  656 
  666 
  466 
  606 
  663 
  436 
  696 
  752 
  753 
  564 
  698 
  1223 
  936 
  818 
  886 
  762 
  681 
  952  10 
  943 
  1288  11 
  873 
  952  15 
  1659 
Гасне погледът му млад, и в нищото вглъбен - свещ употребена.
Тембърът му, някога напевен от пустинен грохот е сега пленен.
И душата страхлива, порочна и гнила, от черни демони е поразена...
Гледа пияницата тъпо, хили се на празните стени, взирайки се вцепенен.
Устните пресъхнали гризе до кръв.. ...
  448 
Предложения
: ??:??