Pepina
774 results
  819  14 
  1072  18 
  607  10 
  1070  14 
  1352 
  1006 
  986  14 
В безсънните нощи,
когато мисълта лети
и се блъска безпомощна,
в черепните стени...
Признавам по човешки ...
  595  20 
  1328  17 
  921  16 
  1240  15 
  1485  24 
  642  13 
  878  19 
  1248  21 
  747  14 
  1430  16 
  698  17 
  1323  21 
Видях,
замръзнала роза, върху токущо падналия сняг.
Като капчица кръв, върху забулената земя.
Дали паднала случайно, от букет с обич избран
или ръка неблагодарна, я бе захвърлила без свян... ...
  795  14 
  1361  13 
  1833  26 
  1907  12 
Ако намериш птичка,
паднала в калта.
Не я оставяй
да умре,
вземи я внимателно ...
  629  14 
  910 
Без обич,
животът ти е празен миг, във вековете.
Докато се усетиш, той вече е изтекъл!
Така и увяхваш, като откъснато цвете,
от което, дори и Бог, се е отрекъл! ...
  553  13 
  506 
  578  10 
  696 
  560 
  797  17 
  579  15 
  554  10 
  610 
  996 
  1084  15 
  707 
  1163 
  2226 
  544 
Random works
: ??:??