Contemporary authors work: literature, music, art etc.
60,170 results
  2578  24 
  1511 
  1362 
  1170 
Полъх от морето,
прозорец в нощта.
Само аз съм буден
и кръглата луна.
Затвярям аз очи замислен не за първи път, ...
  4561 
  1804 
  1250 
  1307 
  1620 
  1185 
  1177 
  3972 
  1185 
  1930 
  1414 
  1733 
  1226 
  1367 
  1224 
  1442 
  1233 
  1360 
  1202 
  1213 
  1213 
  1188 
  1171 
  1284 
  1594  10 
  1151 
  1138 
  1398 
  1421 
  1107 
  1455 
  1540 
  1559 
  1376 
  1589 
  1272 
Random works
: ??:??