Jun 22, 2022, 8:56 PM

Импресия 

Pictures
133 7 5

© Деница Гарелова All rights reserved.

Този път отведе ме до Никъде.
В толкова безсъници го дирих!
Тихо е... Крилати са игликите.
Течен е просторът. И се шири
чак до абсолютното разтапяне ...
  134  10  14 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??