Apr 13, 2022, 2:03 PM

Шепот 

  Poetry » Free verse
231 0 0

Всеки миг съм онзи глас в тебе,

с дух преобразен

без някакви си блудства

и измислена

реалност.

 

Всеки миг съм онзи,

с осъзнатия избор

в рой звезден –

стон.

И без гримаса – някаква,

от мълчалива

бодрост.

 

Всеки миг съм онзи,

сътворилия себе си

не за оцеляване

и  злорадства

в плен

на реална

измисленост.

 

Всеки миг съм онзи 

глас – в тебе!

 

 

*От поредната ми стихосбирка Смълчани приливи

 

© All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??