Danita
Name Даниела Атанасова
Любовта е за всеки от нас равносметка - колко иска и как е готов...
Selected works
68 results
На разсъмване, когато ме докосваш,
с цялата любов на път изминат,
от потайното до раждащия ден,
на разсъмване душите се събличат
със въпроси, под възглавницата скрити; ...
  980 
Колко пъти можеш да простиш,
колко пъти упрек и въпроси,
колко пъти думата "сгреши"
на сърцето болката ще проси.
Колко пъти студ и самота, ...
  749 
Попитай ме дали съм те забравила,
попитай ме дали си спомням всичко,
дали съм преживяла с теб раздялата
и за ОНАЗИ НОЩ попитай.
Попитай ме за стаята, в която ...
  752 
Едното ми се сля със вечността,
а другото до мен заспива,
едното е отронена сълза,
а другото е приказка красива.
Едното ми израства ден след ден, ...
  1117  24 
Човек не си купува любовта,
човек я дава, щом сърцето иска,
изстрелва я със огнена стрела
и после с устни раната притиска.
Човек не си купува любовта, ...
  428 
Random works
: ??:??