elenabili
Selected works
287 results
Земята се насели от обидени.
Земята беше вече тясна къща.
А Бог опита да размекне глината
с потоп, от който птиците се връщат.
Но виното подвеждаше очите им ...
  1846  22  35 
Тя не е самотна – има десет котки,
дълга бяла рокля, спомени от сватба.
Има предпазливост в нейната походка.
Рядко тя заспива. Рядко се и радва.
Тя не е самотна. Споменът я топли ...
  1877  26  36 
Не ви познавам,
а ви разпознавам...
Виолета Христова
Познавам ви по договора с Господ.
По шрифта на най-болните ви теми. ...
  894  11  14 
Живея на тавана – до небето,
което ми бродира нежен гòблен.
Почакам ли звездите да засветят,
въздишам с ореолите им обли.
Живея на тавана и рисувам ...
  1522  26 
Пристъпваш неуверен и раздразнен.
В обувката ти камъче е влязло.
Очите ти са безобразно празни –
погледнат ли към мен, оставят язви.
Измъчено говорене – насила – ...
  934  13 
Random works
: ??:??