enikor
Name Николай Николов
Selected works
13 results
На малка сергия посред магазини
сред куп магданоз и картоф,
със бял етикет без цена и без име
видях да продават любов.
Явно съвсем непотребна била е, ...
  832 
Аз не мога да бъда съпругът ти
в телефона ти ровещ се нервно.
И на кротък агнец се преструва,
а умът му се дави във черното.
И не искам да бъдеш слугиня, ...
  927  11 
Два дни те гледам да скиташ сам по сокаци трънливи ,
та рекох да те попитам що правиш там , и що дириш .
Нали ти дадох платата , що не си гледаш хайра ?
Върви - похарчи го златото ! Какво си зашетал баира !?
Ще кажа , бачо Йордане , че люти змии ме пият . ...
  710 
Непонятно е как успях да забравя очите ти.
Очите, които обичах от слънцето повече.
Които сънувах, когато пътувах нанякъде.
Които ми бяха създали надежди и навици.
Не разбирам и как заживях, без да чувствам ръцете ти. ...
  1077  13 
Щом наближи часът на нашата среща,
ще ида по-рано, да отпивам по-дълго от него.
И със гръб ще застана, ще се вслушвам във тихите стъпки
на многото хора, вървящи в потока безкраен.
Твоите стъпки сред тях искам аз да позная. ...
  912 
Random works
: ??:??