FFortuna

Selected works

 • По Шекспир

  Poetry » Other   922  27  30  От толкова отрова, все на глътки,
  които му се пишеха на сметката,
  Ромео се пропи, и хвана пътя,
  престанал да подбира жулиетите.
  Замръкваше по пивниците, с риза ...
 • Глина

  Poetry » Other   689  19  26  Намерих я на тесния перваз
  под снежната си купчинка да чака.
  Навярно е похлопала у нас
  с надеждата, че още има някой.
  Но няма. И домът е пещера ...
 • Диалектика на времето

  Poetry » Аcrostis, Strict forms   550  18  19  Сонетен венец
  1.
  Спотайват се и обич, и омраза,
  завесата е вдигната със стон.
  Свободните столове, както язви, ...
 • Откакто те обикнах, все вали

  Poetry » Strict forms   394  13  20  Откакто те обикнах, заваля.
  Сезоните са все едни и същи –
  променят се годините, в числа,
  изгубили способност да се връщат.
  Без тухли зидах тъжната си къща, ...
 • Лунната соната

  Poetry » Other   550  12  17  Понякога, когато не разбирам
  загадъчния припев на щурците,
  със спомена за тихата му диря
  косата си момичешки заплитам.
  И тръгвам – босонога и наивна – ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.