liviq
Selected works
133 results
Две чаши, пресушени от вино,
догарящ фитил на свещта,
задъхан миг, любовно вълнение,
отключен порив... и вик. Тишина.
Изтръпнали устни, позатихващи вени, ...
  1059  14 
Той няма твоите искрящи очи,
нито твоята благородна осанка.
Но се буди до мен призори
и не е просто розова сянка.
Не е ръбеста, горда скала, ...
  1275  30 
Не ме разбра. А как те исках.
Разхвърли бляна ми красив.
Прекърши вярата ми. Тънка нишка.
Не бе готов за мен, любов.
А сбъдването. Бе на метър. ...
  913  21 
Не престъпвай във храма ми,
ако вярата си оставил отвън.
Не пали свещи. Не сричай молитви.
Не заставай до олтара свещен.
Не разбуждай тишината в душата ми, ...
  1048  20 
Недопята песен. Мълчестишие.
Посърнала усмивка. Тишина.
Ръце безпомощни. Прощаване.
Прекършен порив. И... сълза.
Целувка тихичка. Сбогуване. ...
  1193  29 
Random works
: ??:??