Contemporary authors work: literature, music, art etc.
1,786 results
  555 
  1457  14  22 
  1635  19  14 
  1188  10 
  814 
  1086  16  20 
  1062 
  1141 
  1077  11 
  771  10 
  1387  10 
  1202  14 
  1143 
  938  16 
  1327 
  1128  12 
  1021 
  847  11 
  942  14 
  1408  10 
  932  13 
  1242  14 
  1062  21 
  1354  11 
  1263  10  14 
  1135  22 
  852  13 
...и където всички други те гледаха, аз те видях...
Съдържанието на любовта е тихо, извън буркана с бяла захар, евтините атрибути и едри рози за бърза консумация.
Време е да науча шаха. За да боравя с водата, като дъжддъжддъжд след качулка.
  3763  16  35 
Когато началото и края се срещнат.
  2238  12 
  833 
  1265  10  10 
  846  11  25 
  1345  18 
  1063  11 
  1090  15 
  1353  17 
  1104 
  1250 
  1224 
  801 
Random works
: ??:??