Сенилга
97 результатов
Малката русалка Ариел нарасна,
Напуснала родния си океан,
Тя се озова в нова реалност
И платих за щастие със себе си там.
… И ще растеш и скоро - ...
  385  10 
it has always been
everyone knew
the answers
to all the questions,
but no one could know, ...
  364 
Холодеет от минус двух до двадцати,
колит в груди..
Может, мне доктора обмануть?
- Как твоё сердце – болит?
- Чуть-чуть. ...
  399 
Весь мир - театр
Актёры разобрали роли авторитетов,
На сцене свет, а в зале нет свободных мест
Быть иль не быть – вот в чём вопрос и горсть ответов,
Оркестр и яма, и цветы со всех окрест... ...
  684  16 
Ждала, сидела, поседела,
вся извелась, раскоровела,
по принцу своему ревела -
подолы платья - на платки!
А принц дежурил у болота, ...
  794  12 
Животът е пепел без огъня на любовта,
без любов светът е като луд танц на смъртта,
без любов светлината в мен се превърна в нощ
сто хиляди пъти или още
Чакането на любов е деликатес на самотата ...
  583  12 
Надеждата е тревожен знак, означава безсилие,
Бъдещото разочарование като насилие,
Надежда е лъжкиня, чиято истинност
Не подлежи на съмнение,.
Надежда обещава лесно бъдеще ...
  1030  10 
Вълшебен костюм на Супермен
Изведнъж открих за Nickulden.
Сестра ми ЛулА получи метла
И се завъртя като юла.
Това научих онзи ден: ...
  909  12 
Эта Победа могла стать последней в
последней войне,
Мира оплотом, который войне не осилить,
А стала последней победой СССР
И станет, похоже, последней победой ...
  1377  24 
Уходили с рассвета в память,
С полуслова стихали в вечность,
Дорогие мужья и братья,
Дорогие отцы и дети...
...Лепестками свечей печали, ...
  1116 
Тишу п’є втома,
Цідить, як каву –
Ось я і вдома,
Млію і тану...
Тану і млію, ...
  1227  18 
Доки ми єдність Європи
Кров ю своєю ліпимо
Гинуть дівчата наші і хлопці,
Діти і люди літнії..
Нашого горя поле безмежнеє ...
  1832  88 
Баба купи куче
За малкото внуче.
Дядо купи за баба
Кецове, за да бяга.
Сега бяга в дворка ...
  1594  28 
Хората са числа.Измислих моя собствена квалификационна система за типология на личността. Да доведеш читателя до произхода на възникването му е напълно излишно занимание. Мога само да кажа, че 100% от неговата надеждност се основава единствено на интуицията на автора и собствения му ентусиазъм. Осно ...
  1837  14 
Майка ми ми подари
За рождения ден
Четки и албум, бои
Необикновен!
Седя и си мисля, но ...
  1895  21 
Лола разкопча гривната и я подаде на Върховния настойник на Двора на мъдреците.
Според инструкциите на ПС (просто смърт) й беше забранено да гледа в очите този, който прие записа на живота й в гривната. Въпреки това….
Имаше поправка: "Върховният настойник на Двора на мъдреците, по собствено желание, ...
  1688 
Създавам твоя образ, както ти ми пророкува.
Колко красива си, слязла при мен от небето!
Красотата ти беше затворена във вятър на стобора.
Но небето я върна за да спаси ни додето.
Смъртта и войната отнемат живота на хората. ...
  1540 
Роблю твій оберіг, як ти просила.
Якою ж гарною до мене ти зійшла!
Красу твою сила Землі побила,
Та Неба сили знову поверта.
Роблю твій оберіг від зла земного, ...
  1564 
…Вот иду я по Шанхаю,
Слышу вдруг – «А я вас знаю…»,
Оглянулась – никого,
«Все,- подумала, - Того…»
Меньше надо было здесь, ...
  1868  11 
Воскресшая запросто память распятая –
Девушка в белом платье из штапеля,
И с механического клавесина – музыка Грига...
Лёгкое па в самодостаточность,
Чтобы Вселенная звёздами пятилась, ...
  1672  14 
Впаде ще сонце в трави неминуче
До тих хмарин, що осторонь лежать,
Щоб між мотків, що вкриють, ніби кручі,
Замерзнути й в молитві замовчать.
Тоді скажу йому слова останні ...
  1716 
..Пред нея на една пейка, в сянката на кестеновата алея, седеше господин, облечен в черно с подстригани нокти.
- Чичо, дай ми една цигара. ...
Пред него, леко наведена и нагло потрепваща, стоеше леля в дрипи с несресана глава. По-скоро механично той просто извади цигара от кутията и небрежно протегн ...
  1577  18 
Весна закончится в мае! –
Вот такое моё открытие,
Моё, в мировом масштабе,
Я знаю, что все это знают,
НО открываю… ...
  1568 
Около нас има само идиоти и само ние около тях...
Вокруг нас одни идиоты, а вокруг них - одни мы...
  1629  14 
За да акате мед, трябва да ядете нектар.
Чтобы sгаtь медом, нужно питаться нектаром.
  1568 
"Безкрайността е най-краткият път към себе си."
Сенилга
Мрак над бялата, разпръсната като облаци, видимост на пътя, скърцането на ноемврийския сняг - ранен, голям ... така че не могат да минат коли, само шейни бързат, прорязвайки безнадеждната полунощ на Полесие! Те нямат време да замръзнат сред щед ...
  2154  20 
Писать стихи желание пропало,.
Но, знайте, в этом нет моей вины,
К нам мертвецы ползут под одеяло
С той стороны, где их не так уж мало,
А, если честно,. больше, чем живых... - ...ЫХЪ!
  2291  10 
"Слово есть образ дела" (Солон из Афин)
Вручают мне билет (туда-обратно), весло…
Вороньим клювом вздёрнулась байдарка
и – понесло!
На горб реки, вскочив, как на мустанга, ...
  2289  11 
Надіє, втомина сестрице,
Терпінням прижите дитя,
То серце повниш ти по вінце,
То враз зникаєш незбуттям,
То легкістю прозоро сходиш, ...
  2310  21 
Христос воскрес, але… не повернувся,
Бо там, куди ми прийдемо, як діти,
Світ но́вий стане нам єдиним, рідним,
А цей... – забудеться, цей – щезне, наче дим…
Христос воскрес вже іншим немовлятком ...
  2080  10 
Отдать России ядерное оружие
От нас требовали без промедления
Под гарантии сильных мира сего
Защитить наши земли,
Не защитили даже небо!!! ...
  3038  13 
Эй, офицеры, кто ещё есть – Хватит бояться!
Где ваша доблесть? Где ваша честь? Где
ваши яйца?!
Жёны родили вам сыновей, но для того ли,
Чтоб на позорнейшую из смертей их отвезли ...
  2487  13 
Случается порою внезапно,
так хочется вернуться обратно
и оказаться в тèнях знакомых
подросших яблонь вместе с тобою...
Так хочется вдохнуть издалЁка ...
  2330  10 
«Вследствие слабости ощущений
мы не в состоянии судить об истине»
(Анаксагор V век до н.э.)
Я учусь исчезать – оказалось несложно внезапно возникнуть,
Пустотой за колонны афинские тихо проникнуть ...
  2291  13 
Как-то, скучая, в кафе на бульваре Гоголевском,
Я вдруг открыла обетованный мир,
Он оказался света витрины отблеском,
И тот, кто в нём отражался, тот в нём и жил.
То ли от скуки, а то ли по поводу тайному ...
  2385  22 
Стволы деревьев чёрным, тени – серым
И чёрная, как антрацит, земля
По белому, сошедшему на землю -
Старинная гравюра февраля.
В московских двориках, как в залах галереи ...
  2469  29 
Лета ливни жемчужными пейсиками
Ортодоксами, там, за окнами,
Нарисуй себе девочку с персиками,
Алощёкую, темноокую...
Ты глаза закрой, головой качни, ...
  2245  12 
Заговорит зима стихами белыми,
Снега слагая в рифмы, как слова,
И крохи неба истинами первыми
Опять слетят с небесного пера…
Заслушаюсь, в тепло души закутавшись, ...
  4364  21 
Пеку пироги с ананасами – хочу попробовать,
Мне мир предлагал взамен себя к ногам,
Но я открестилась – «Пошёл ты, тебя я не трогаю,
Мне нужен сегодня только кусок пирога»
Он явится здесь аромо – НО – диктатурою ...
  2197 
Когда ещё мы не носили маски,
И мир был весь наполнен ароматами,
Для судеб жизнь размешивала краски
Из вечного, из разного внезапного…
Когда не соблюдали мы дистанции, ...
  2486  13 
Предложения
: ??:??