Предизвикателство (Конкурс):

Диамантите са най-добрият приятел на жените

Това е темата за поредния 6-ти кръг на сезон II  на ежемесечните предизвикателства (миниконкурси) за разказ, със срок за публикуване до 20.04.2017г. Задаващ темата - perperikon. Според изискването на задаващия темата, във фабулата на разказите трябва да има диамант(и) и жена(и). Може да е романтична, криминална, фантастична или всякакъв друг вид история.

 

Правила за провеждане на конкурсите:

1.Периодичност. Конкурсите за разкази по зададена тема или сюжет се провеждат всеки месец.
2.Участници. Всеки участник може да участва във всеки един от конкурсите само с един разказ, с дължина на текста не по-голяма от три страници с шрифт Times New Roman и размер на шрифта 12, без разредка, стига да не е победител в предходния или задаващ на темата в настоящия.

Предвид естеството на темата, предполагаща по-пълно разгръщане на сюжета, по изключение този кръг дължината на разказите се увеличава на 5 (пет) страници с шрифт Times New Roman и размер на шрифта 12, без разредка.
3.Обявяване на текущата задачата
3.1.Задачата за поредния конкурс се задава от победителя от предния конкурс в периода от 27-мо число на предходния месец до 1-во число на месеца, в който се провежда конкурса.
3.2.Задачата се публикува във форума в настоящата тема. Тя трябва да е просто тема или няколко изречения, даващи насоките за сюжет на разказите. Може да е и описателна, може и да е начало на разказ, може да е и в друга свободна форма.
3.3.Ако до 0:00 часа на 2-ро число от месеца няма публикувана задача от победителя, правото за задаването й преминава към класирания на второ място. Той има срок от 24 часа да даде своята задача. Ако до 0:00 часа на 3-то число от месеца няма публикувана задача и от втория класиран, то след този час всеки един от участниците в предния конкурс има право да предложи задача. Първата публикувана задача ще е новото задание.
4.Публикуване. Готовите разкази се публикуват по общия ред до 23:59:59 часа на 20-то число от месеца в темата на предизвикателството със съответното заглавие. Важи датата на заявката.
5.Гласуване. От 21-во число до 25-то включително ВСИЧКИ регистрирани в сайта потребители имат право да гласуват за най-добър разказ. Гласуването е явно и става с натискане на бутона, даден под всеки участващ в конкурса разказ. Всеки участник има право само на един глас, като той не може да бъде даден за собствения му разказ. В 23:59:59 часа на 25-число гласуването приключва.

6.Победителят се определя по съотношението на получения брой гласове за участващия разказ към броя на уникалните посещения за съответното произведение. Победител е участникът с най-голямото съотношение (процент на одобрение). При равен процент предимство има разказът, който е получил най-много добавяния в "любими", а и при ново равенство - средната оценка от читателите и броят на посещенията.
7.Наградата за победителя е морална – той задава темата за следващия конкурс. Самият той няма право да участва в следващия конкурс, тъй като ще бъде нарушен принципа на равнопоставеността, ако хем задава новата задача, хем има повече време за подготовка. Същото важи и в случай на прилагане на т.3.3. от Правилата, т.е. ако има друг задаващ задачата.

 

Този кръг ще има още една награда за победителя – книгата „Диамант, голям колкото хотел Риц и разкази" на Ф. Скот Фицджералд.

 

Връзка към темата във форума: https://otkrovenia.com/bg/art-forum/index.php?topic=4210.msg48279#msg48279

Общи условия за Предизвикателствата:
  1. Произведенията не трябва да са публикувани досега в сайта.
  2. Произведенията трябва да отговарят на общите изисквания в правилника на сайта, като първо се одобряват от редактор, който ги публикува, както всяка стандартна творба.
  3. Предизвикателството се създава от модератор, който отговаря за популяризиранто му и спазване на реда. Модераторът има право да декласира произведение, ако то не отговаря на изискванията на предизвикателството. Декласираното произведение остава публикувано в съответната категория в сайта, но извън конкурса.
  4. След крайното класиране, победителят се награждава с почетна грамота. Победител се излъчва при минимум пет участника в предизвикателството. Основният критерий е класирането, но екипът ни си запазва правото за определяне на победител, както и за неиздаване на грамота при ниско качество на произведенията.
  5. Задаващият темата няма право да участва.
Проза
27 март 2017 г., 12:00
20 април 2017 г., 23:59
25 април 2017 г., 23:59
Веднага след одобрение
1
Всички регистрирани
1
Процент гласували
Приключил

Още Предизвикателства »Класация
8 резултата
Стояха пред входа на операта хванати за ръце, гледаха се влюбено и не искаха да се разделят. Той – висок и едър, в Христова възраст, готов за генерални промени в живота си, тя – крехка и нежна като японска статуетка, студентка в горните курсове на медицината, с дълги спуснати до раменете кестеняви к ...
  919  15 
2 място (9  16.7%) Несломима...
Тази сутрин Павел Джорджич, придружаван от няколко гулями, пое по познатия си път към Самоков. Беше го изминавал преди и с никополския първенец Тодор Балина, и с братя Соркочевичи. Рагузкият търговец бързаше към ковачницата на Ильо. Искаше лично да нагледа как върви изработването на оръжията - огнес ...
  1311  27 
3 място (6  16.3%) Фалшив
Миналата сряда, докато пиехме кафе след работа, видях на ръката ѝ пръстен с диамант. Тя обича да носи пръстени, а този определено беше красив. Зачудих се колко ли струва. Нямах съмнения кой ѝ го е подарил. Онзи женкар от катедрата по астрономия, дето непрекъснато я баламосва с разни глупости и даже, ...
  1129 
Здравейте, драги читатели!
Най-после, най-после конкурсна тема, която така живително се вля във вените ми, от там в сърцето, а то затуптя, само като прочете първите три буквички – диа… В душата ми влезе! Душата има ли кръвоносна система? И как влезе? О, няма да си задавам философски въпроси, че тряб ...
  752 
5 място (1  3.4%) Камъчето на съдбата
Зазоряваше се. Слънцето се плъзгаше плавно над отсрещния хълм и закачливо докосваше прозорците на заспалото село. Земята постепенно се отърсваше от вчерашната буря, дори птичките подаваха плахо главички и изпробваха гласчетата си в нещо като песен. Изминалата нощ беше страшна. Вятърът превиваше до з ...
  772 
Часовникът отмерваше последните няколко минути до началото на партито за годишнината на шефа ми. Бях сигурен, че ще умра от скука там. Не беше по вкуса ми да гледам престорени усмивки, но бях принуден да отида... След няколко завоя вече бях пред къщата. Двуетажна прекрасна къща на фона, на която дру ...
  658 
8 място (0 ) Диамант
Тя препече филийките, останали от вчера, и извади от хладилника малко парче сирене и два домата. Не беше много, но вечерята, така или иначе, не я интересуваше особено. Цял ден сред монотонните звуци в задушната зала на текстилната фабрика беше очаквала часа, когато ще се прибере в малката си таванск ...
  665 
9 място (0 ) Подарък
Зърнах я с крайчеца на окото си. Застинах! Дойде ли моментът? Малката тъмно червена, кадифена кутийка — скрита зад планината от чорапи — в чекмеджето му.
Сърцето ми подскочи и се качи право в гърлото. Извърнах поглед. От този миг нататък знаех, че времето ми изтича. Само ако беше спряло да вали! Пог ...
  689 
Предложения
: ??:??