DianaVer
Избрани произведения
21 резултата
Лицемерието е болест. Но и всеобщ стил на живеене и комуникация.
Тъй като е модел на поведение за всички, патологията става лесно поносима, някои дори спират да подозират, че я има. Особено, с възрастта…
От малки хората се напасват на всеобщия тон, от малки пренебрегват вътрешния си глас за сметка н ...
  916  14 
Трудно е, знам, но няма да се дам.
Животът е такъв, опитва се да ни прецака,
но аз ще правя напук, дори да падна, пак ще стана.
Той опитва да се смее над нашата тъга,
но чуй, зад всеки облак има по една дъга. ...
  632 
***
"Кап, чук" -
ронеха се капки по капчука,
но джаза на дъжда
те двамата не чуха...
"Кап, чук" , ...
  214 
“И най-живата мисъл отстъпва пред най-слабото усещане.”
- Дейвид Хюм
Множество духовно просветени личности ни убеждават, че човек би трябвало да “бъде в настоящето” или, както множеството от нас тълкува тези думи - да насочва ума си към непосредственото битуване. Това обаче не се отдава никому с осо ...
  222  10 
Студът ме е обхванал.
Студ и празнота.
С нокти тишината дращи по пустата душа.
Но всъщност нея няма я,
черна дупка има там. ...
  388 
Предложения
: ??:??