LeChevalier
По тънкия лед...
Избрани произведения
162 резултата
Любовта
(по глава XIII на I Коринтяни)
Боже мой, направи ме готов
да обичам с такава любов!
На езици човешки и ангелски даже ...
  1838  29 
Мадлен
Ах, какво бе – болест нова?
Зла отрова?
С дни в легло съм повален.
Спомняйки те, тъй красива, ...
  1660  24 
Посърналият парк пò иначе шуми.
Липата среща с мир поредната си есен.
Макар оставил я без цвят и миризми,
към други дворове и може би земи
плода ѝ вятърът понесе. ...
  1411  17 
Песен за Йерусалим
Дошлите отдалеч възкликват силно, видят ли
таз крепост със стени от камък нерушим;
на Святия Му хълм от Господ Бог съзидан e
Йерусалим. ...
  1728  18 
Heinrich Heine,
Mein Liebchen, wir sassen beisammen...Хайнрих Хайне,
Любима, в лодката седяхме
Mein Liebchen, wir sassen beisammen,
Traulich im leichten Kahn. ...
  2078 
Предложения
: ??:??