Леденпламък
Избрани произведения
10 резултата
Привидението
През прозореца успях да я видя.
Стоеше долу в зимната мъгла,
силует прекрасен на душа красива,
сливаща се със снега. ...
  121 
Далеч
Отиде Тя далеч от мен,
посърна мойта радост,
угасна светъл ден
без Нея – светлина ...
  120 
Щом поетът иска да умре,
той трябва да твори,
да превърне в най-чиста поезия
неосъществените мечти.
  301 
На Господ
Благодаря Ти, че Я има, Господи!
Благодаря Ти, че Я има!
Да стопи във душата ми дългата зима
и сърцето от камък ...
  149 
НАДОЛУ
Поет
Нещастник
Самотник
Тези думи ми звучат тъй общо ...
  102 
Предложения
: ??:??