Qndov
Избрани произведения
90 резултата
На мегдана по средата
една овца вървеше,
като метроном главата
насам-натам въртеше.
Да види, чуе, разбере ...
  697 
Пролетта беше към своя край. През отворения прозорец на училищната стая, заедно с лекия полъх на вятъра, нахлуваше силният аромат от голямата сребролистна липа на двора. Седнал на чина, Николай бе вторачил празен поглед в далечината към голите баири на града, на които някъде по средата бяха извисили ...
  558  15 
На полянката до къпинака
бе на Мравчо мравуняка.
Мравчо след обяд добър
бе полегнал под листо - чадър.
Заедно с майка си Сърна ...
  298 
Под одеялото на топло скрити,
на нашето детско креватче,
двамата сме до глава завити
с моето малко братче.
В камината огнени езици ...
  109 
На жена ми за рождения ден
Ти си за мен жената,
феята красива, добрата,
с любов сърцето ми допряла
и смисъл на живота ми дала. ...
  503 
Предложения
: ??:??