Qndov
Избрани произведения
132 резултата
На мегдана по средата
една овца вървеше,
като метроном главата
насам-натам въртеше.
Да види, чуе, разбере ...
  1348 
Жълъдчо се събуди, отвори очи, вдиша дълбоко чистия и свеж въздух и се протегна доволно. Той беше вече пораснал и леглото му беше утесняло. Големите дъбови листа, които му бяха топлите и меки завивки бяха станали груби и жълти. Затова щом слънцето се показа, той се качи и седна на най - горното клон ...
  582 
На полянката до къпинака
бе на Мравчо мравуняка.
Мравчо след обяд добър
бе полегнал под листо - чадър.
Заедно с майка си Сърна ...
  850 
Там където свършваше планинският склон и започваше равната селска мера, се намираше стара, белокаменна чешма. Беше краят на лятото и водата толкова много беше намаляла, че течеше едва - едва на тънка струйка. Към чешмата се приближи млада жена, която носеше в едната си ръка стомничка, в другата менч ...
  580 
На моята внучка
Днес е пети юли!
Хей, Слънце, чу ли?
Издигай се бързо в небето
и огрей града в полето! ...
  155 
Предложения
: ??:??