Qndov
Избрани произведения
102 резултата
На мегдана по средата
една овца вървеше,
като метроном главата
насам-натам въртеше.
Да види, чуе, разбере ...
  911 
Жълъдчо се събуди, отвори очи, вдиша дълбоко чистия и свеж въздух и се протегна доволно. Той беше вече пораснал и леглото му беше утесняло. Големите дъбови листа, които му бяха топлите и меки завивки бяха станали груби и жълти. Затова щом слънцето се показа, той се качи и седна на най - горното клон ...
  192 
На полянката до къпинака
бе на Мравчо мравуняка.
Мравчо след обяд добър
бе полегнал под листо - чадър.
Заедно с майка си Сърна ...
  501 
Лето 2050 - то е. В центъра на европейска столица, под голям чадър с рекламни надписи на Кока - Кола, отпивам блажено от чашата с кафе малки глътки. На съседната маса, също под голям чадър с надписите на Кока - Кола, седят двама българи и също отпиват от чашите си кафе. Единият е отдавна аклиматизир ...
  66 
Там където свършваше планинският склон и започваше равната селска мера, се намираше стара, белокаменна чешма. Беше краят на лятото и водата толкова много беше намаляла, че течеше едва - едва на тънка струйка. Към чешмата се приближи млада жена, която носеше в едната си ръка стомничка, в другата менч ...
  205 
Предложения
: ??:??