Qndov
Избрани произведения
81 резултата
На мегдана по средата
една овца вървеше,
като метроном главата
насам-натам въртеше.
Да види, чуе, разбере ...
  533 
Пролетта беше към своя край. През отворения прозорец на училищната стая, заедно с лекия полъх на вятъра, нахлуваше силният аромат от голямата сребролистна липа на двора. Седнал на чина, Николай бе вторачил празен поглед в далечината към голите баири на града, на които някъде по средата бяха извисили ...
  457  15 
На полянката до къпинака
бе на Мравчо мравуняка.
Мравчо след обяд добър
бе полегнал под листо - чадър.
Заедно с майка си Сърна ...
  200 
На жена ми за рождения ден
Ти си за мен жената,
феята красива, добрата,
с любов сърцето ми допряла
и смисъл на живота ми дала. ...
  415 
Писмо на Малкия Самотник
до Дядо Коледа
Мили Дядо,
пише ти една сирота,
подхвърлен или даден ...
  634 
Предложения
: ??:??