Qndov
Selected works
173 results
На мегдана по средата
една овца вървеше,
като метроном главата
насам-натам въртеше.
Да види, чуе, разбере ...
  2084 
Жълъдчо се събуди. Отвори очи. Вдиша дълбоко чистия и свеж въздух и се протегна доволно. Беше пораснал и леглото му беше утесняло. Големите дъбови листа, неговите меки и топли завивки, бяха станали груби и жълти. Затова щом слънцето се показа, той се качи и седна на най - горното клонче на върха на ...
  940 
На полянката до къпинака
бе на Мравчо мравуняка.
Мравчо след обяд добър
бе полегнал под листо - чадър.
Заедно с майка си Сърна ...
  1233 
Там където свършваше планинският склон и започваше равната селска мера, се намираше стара, белокаменна чешма. Беше краят на лятото и водата толкова много беше намаляла, че течеше едва - едва на тънка струйка. Към чешмата се приближи млада жена, която носеше в едната си ръка стомничка, в другата менч ...
  1312 
Имат ли свободен ден
мама с татко и мен
винаги на село се връщат
в милата бащина къща.
Планината утихва в здрача, ...
  162 
Random works
: ??:??