Qndov
197 резултата
На Красимир К.
Бяхме невръстни деца,
пораснахме хора големи,
сега при нас е старостта
с нейните нерешими проблеми. ...
  16 
На път среща случайна
събуди пазената тайна,
върна лентата назад
в лятото на приморския град.
Танц в морското казино. ...
  19 
Изживя живота си достоен
по пътя начертан от ориста,
когато си тръгна от света лъжовен,
в дома ни спусна се нощта.
За моята младост бе гръм от небето, ...
  34 
Заглъхващо ехо от вик,
плач на дете като зов,
заченат в щастлив миг
дошъл е живот нов.
Юноша - млада тревица, ...
  28 
Като змия извива път
по планински била и наклони,
с метална си снага сноват
по него коли и камиони.
Препускащи коне железни ...
  39 
Каква беда, ах, каква беда,
в един град да няма вода,
не е като безводие на село,
тука делото е много дебело.
Веднага в него да чешат езици ...
  41 
Весело изпратих старата година...
Пак с чорап и маса застанах до комина
пръв да срещна Дядо Коледа, ако може,
пръв на мене подаръци да сложи!
Доста време чакал съм, пил и ял, ...
  48 
Шест на нула?!
Какъв срам..?
Точно определение
немога да дам.
Но може ли той ...
  61 
Открили топлата вода
Често профсъюзите
откриват топлата вода,
че жизненото равнище на народа
е под нормалната черта. ...
  57 
Буен кон в ергелето,
немерна сила, суета,
прелива от любов сърцето
в стройната, здрава снага.
В галоп препуска устремена ...
  57 
От звездното небе пълната луна хвърляше мека светлина върху безлюдния булевард, над който крайпътните дървета бяха протегнали дългите си клони. Между тях, тук там светеха уличните лампи с дрезгава светлина. Раздрънкана ,,Жигула" с мъждукащи фарове се движеше бавно по него. В нея четиримата мъже пъту ...
  212 
Да полети копнее неспокойната ми душа
към свободата, закотвена там сред звездите,
насред необятната вселенска шир
да сбъдне своя блян и мечтите.
Далеч от дребните, бедни душици ...
  114 
От мерак
душата му подскача,
сърцето му
размахало е кърпа,
бързо ...
  105 
Както дъждовните капки мият праха,
времето угася пламъците в душата,
любовта първична, изгаряща с дъха,
превърна се в приятелство - както при децата.
Преди закуска вече е кафето, ...
  101 
Край синия вир, в ракитака,
Жабок квака, квака, квака.
В дълбокия подмол, на сянка,
скрила се е Баба Мрянка,
обесила мустак голям ...
  117 
На едно дърво, отдалече,
долетя пакостниче – буболече.
Под кората му се скри
и започна да гризка, и руши.
Застена, заплака дървото, ...
  303 
На полянката до къпинака
бе на Мравчо мравуняка.
Мравчо след обяд добър
бе полегнал под листо - чадър.
Заедно с майка си Сърна ...
  182 
Пролетта беше към своя край. През отворения прозорец на училищната стая, заедно с лекия полъх на вятъра, нахлуваше силният аромат от голямата сребролистна липа на двора. Седнал на чина, Николай бе вторачил празен поглед в далечината към голите баири на града, на които някъде по средата бяха извисили ...
  433  15 
Свирете сирени, надайте вой,
плачи, Българийо, за своите чеда,
плачи за незнайните герои,
дали живота си за твойта свобода!
Смирени, под тъжните отонни звуци, ...
  94 
Правдата и Кривдата от деца били големи приятелки. Винаги ходели навсякъде заедно, дори в училище седели на един чин. Делили радости и тревоги през ученическите години, но тяхната дружба свършила на абитуриентския бал. Той бил последното стъпало по стълбата на тяхната взаимност. След него всяка поел ...
  77 
Мога да бъда тачен поет
тръгна ли със силните на деня,
ще им редя куплет след куплет,
с тях над света ще полетя!
Ще получавам добри хонорари, ...
  102 
Слънцето е вече на запад,
в заревото му чезнат лъчите,
любов и младост отиват си,
на бурен живот отброяват се дните.
В непрестанно състезание с времето, ...
  82 
Пак започна надпревара
кокала кой ще набара,
кой в мътната вода ще хване раци,
кой голям сом с мустаци?
Надпревара, с агитация яка ...
  83 
Картината в родния ми край
да видят не могат само слепците,
туй що дедѝ сътвориха
със замах затриха глупците.
До основи порутени сгради, ...
  96 
Човекът идва на тая земя
с мисия, като прелетна птица,
отлита, дойде ли деня,
оставя по подобие матрица,
Понякога матрицата греши, ...
  90 
Детенцето лапнало пръстче,
къщата тресе се от скандал,
ти била си вода не напита,
аз от гуляи не съм се спрял!
Не бъди така жестока, ...
  94 
Три червени карамфила,
три в букет кордела ги е свила,
подарък в осмомартенския ден
на жената любима до мен.
С целувка нежна ще й го дам ...
  100 
Поговоря ли с тебе,
Апостоле, брате мой,
мъката ми е на две,
душата ми в покой.
Дойдох на гроба ти ...
  140 
Чуден сън сънувах,
бяхме двама с теб,
устни ти целувах,
галех те навред!
Нощта бе толкоз кратка, ...
  133 
Своя рицар жените чакат,
а мъжете не бързат, често протакат,
сякаш обзети са от греховен страх
за първата стъпка към тях.
Пред избраната да коленичат, ...
  110 
Така стоят нещата,
в които има пръст съдбата -
всеки има квота
за печалба от живота.
Един с много труд и пот, ...
  132 
От ранни зори до късна доба добрият човек ходеше да работи. Караше първа, втора и трета смяна. Не отказваше на шефа и в събота, та и в неделя, за да изпълнят неотложните поръчки, съответно плана. Получаваше от предприятието мижавата си заплата на края на месеца, а от административното, профсъюзно и ...
  213 
Автобусът се клатушкаше по разбития асфалтов път и с мъка преминаваше дупките, които се бяха превърнали в дълбоки ями. Някъде по средата седеше добрият човек, опрял морния си старчески гръб на високата облегалка и със замрежен от годините поглед наблюдаваше през потъмнелия от прах прозорец приближав ...
  297 
Добрият човек ходеше от сергия на сергия из кооперативния пазар, оглеждаше купищата зеленчуци отблизо с уморените си очи, поглеждаше сложените картончета с цените върху тях, цъкаше с език и мърмореше под мустак:
- А бе тия хора със златна вода ли поливат, та толкова скъпо струва всичко?
Продавачите ...
  208 
От сутрин до здрач
по сокаци, кафенета,
в кръчмите, на хоро
шепнешком на ухо
раждала се клюката ...
  184 
Часовникът стрелките на дванадесет спря,
тапа от шампанско към тавана полетя,
две чаши допряха се със звън,
Новата година почука отвън.
Един срещу друг застанаха засмени, ...
  132 
Видиш ли отсреща
дискотека ,,Беатриче"!?
Там не един левент
в любов се врича
пред своята любима, ...
  187 
Поредно лято
с мото в обков:
,,Сезон за море,
звезди и любов"
Жарко слънце, ...
  290 
На брега сам пред залеза застанах.
Юли ожарил е тревите пак.
Под мене скалите порят вълните
като призрачен кораб без знаци и флаг.
Към тях разсърдено морето ...
  170 
Въздиша морето и пише с вълните
по пясъка за вечния зов,
за краткия флирт в лятната вечер,
за жарките страсти, за голямата любов.
В тъмата до него стоиме двама ...
  174 
Предложения