Viktoria.1
Избрани произведения
10 резултата
Д-доброта
У- ум
М - мисъл
А - аргумент
Т - ти ...
  339 
Свещ гори,
бързо атмосферата
се разгорещи.
Тупти сърцето,
студено, забранено, ...
  307 
Много от нас си мислят, че днес живота е изпълнен с мъки, да изпълнен е, но надали някои от тях са е запитвал какъв е бил в действителност живота на хората в миналото. Днес ние имаме много по-модернизиран живот може да се каже, че направо сме стигнали на светлинни години с техниката, а за родените п ...
  497 
С лице на добър човек,
със сърце непоколебимо,
очите жадуващи правда,
а образа му бе незабравим.
Той краси вечно България, ...
  390 
Кой съм аз?
Кой си ти?
Защо съдбата ни събра?
Какво ще ни каже тя, съдбата
поредна игра с мистериозни ...
  162 
Предложения
: ??:??