ludetin4o
5 results
Страх
Душата тлее като въглен,
сърцето изгаря в адски огън,
очите ронят кървави сълзи,
ръцете се протягат за последно сбогом. ...
  313 
Боята на живота
И нежна е нощта,
кръв капе от очите.
Мисли бясно се лутат,
кръв шурти от ушите. ...
  503 
Клечка от кибрит в джоба си намерих.
Плъзнах я по тротоара и искрица пламна.
Запалих цигара и дръпнах си с наслада.
Дим от ноздрите изпуснах, клечката захвърлих
и в дима се аз изгубих. ...
  468 
Листата падат пожълтели,
посипват студената земя.
Сълзи се стичат по моето лице,
докосват нежно мойте устни.
Сърцето бие в тъжен ритъм, ...
  507 
Тъмно е, няма и звездичка, луната крие се и тя.
Останал само с моите мисли, стоя на ръба на пропастта.
Дочувам шум от вълнички, разбиващи се в стените
на безкрайната земя.
Обичам те аз, но обичаш ли ме ти. ...
  560 
Random works
: ??:??