Alex.Malkata
Selected works
29 results
Моя тиха и вярна тъга...
с дъх на есен и почва дъждовна...
Спри на моите устни сега
и кажи ми: Защо съм виновна?
Колко мъртви звезди съживих, ...
  1701  31  31 
Когато си отиваш съм сама,
два гълъба на устните ми плачат
и всички необичани цветя
на мене са наречени във здрача.
Когато си отиваш съм река ...
  1688  30  31 
Сънувам те... Но винаги далече,
във гънките на севера студен...
Душата ми сама се скита вечер,
облечена... в най-тъжния рефрен...
А вятърът - изкусен цигулар ...
  1260  21  15 
Тъжна съм. Не знам защо.
А може и да знам... не зная...
Седя си върху земното кълбо,
загледана на някъде в безкрая.
Тъжна съм. Като светулка, ...
  2798  22  35 
Самотни мисли. Падаща звезда.
А тебе пак те няма и те няма...
Аз исках да те хвана за ръка
и мъничко до теб да поостана.
Две фигури на пулса на брега, ...
  1196  16  18 
Random works
: ??:??