biser
Selected works
87 results
Накъде с този
дъжд във косите
С това лято което крещи
И прелива от блузката скрито
В този ден, в този час, в този стих. ...
  1845  19  28 
***
Простете тихите окови
На покорените ни висоти
несподелените любови
и споделените некрасоти.
Простете ревността и мрака, ...
  626 
Имам карта
Подробна на верния път,
А все търся по-преки пътеки.
Има щастие тук, сигурно и отвъд,
Но сега, добро утро на всеки. ...
  424  11 
Едно вълшебство има на земята,
И някак всеки го докосва сам
Във стария салон на махалата
На леко пожълтелият екран.
Отвъд това което казват зримо ...
  1592 
Обсебен е от нея, тя заета
Да го обича под това небе
С любов голяма колкото планета,
Дори и повече
Да кажем двe. ...
  1143 
Random works
: ??:??