hixxtam
Selected works
281 results
От спомени,
пастелно украсени,
от мисли,
скрити във мъгла,
от облаци, ...
  961  13 
В очите ти, пак се оглежда денят.
Смехът ти разрязва за миг тишината.
В ръката с цигара до тебе стоя.
В главата ми мисли - отлитащо ято.
Не зная какво, но нещо се случва, ...
  966  11 
В отговор на от
Очите ти
простреляха сърцето ми.
Ръцете ти
запалиха огнища ...
  1060  30 
Целувах ръката,
която подписва присъди.
Вярвах в илюзии.
Сам ги създавах от нищото.
Презирах тъмата, ...
  897  17 
Сгънах нощта
в плик от разхвърляни мисли.
Безцветният бриз
постави клеймото си с писък.
Димът от цигара ...
  963  22 
Random works
: ??:??