hixxtam

Name Найден Найденов

Selected works

 • Замък за душата

  Poetry   887  13  От спомени,
  пастелно украсени,
  от мисли,
  скрити във мъгла,
  от облаци, ...
 • Сбогуване

  Poetry   897  11  В очите ти, пак се оглежда денят.
  Смехът ти разрязва за миг тишината.
  В ръката с цигара до тебе стоя.
  В главата ми мисли - отлитащо ято.
  Не зная какво, но нещо се случва, ...
 • Възкръснали химери

  Poetry » Love   997  30  В отговор на от
  Очите ти
  простреляха сърцето ми.
  Ръцете ти
  запалиха огнища ...
 • Клише

  Poetry   811  17  Целувах ръката,
  която подписва присъди.
  Вярвах в илюзии.
  Сам ги създавах от нищото.
  Презирах тъмата, ...
 • Епилог

  Poetry » Phylosophy   892  22  Сгънах нощта
  в плик от разхвърляни мисли.
  Безцветният бриз
  постави клеймото си с писък.
  Димът от цигара ...

More works  »

© 2003-2020, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.