hotrod
Name Костадин Пулев
Поетична натура съм. Моят девиз е "Живей,докато си жив!"
Selected works
13 results
Здравей, прекрасен ден!
Усмихнат ти се връщаш пак при мен.
Ти ми носиш радост и тъга,
в едно преплиташ трудности и доброта.
Сбъдваш моите мечти, ...
  3933 
Времевият интервал отнася ни назад, назад в годините, летата, столетията, но сякаш постепенно спира и потъва заедно с нас, отново както някога, в онзи момент на безвремие, когато змията поробителска, тежка увила се бе и притискаше всяко мъчително дихание на гръдта българска, когато поредната отминал ...
  3557 
Проблем ли е за човека да оцени това, което е постигнал? Или това, което мечтае да постигне? И защо? И заради кого? Стереотипите ли са тези, които изродени в "модерното" българско общество, поставят ненужни, разделящи и конфронтиращи бариери между градивната сила на личността и престъпното безразлич ...
  1149 
Левски е апостолът на свободата,
с гордост носим неговия лик
и възпяваме делата на дякона велик!
Той хвърли расото пред Бога,
за да брани български народ ...
  836 
Връзките, контактите, обмяната на опит и въобще обсъждането на различни гледни точки са все процеси, присъщи на едно демократично общество, в каквото несъмнено всеки един свободолюбив човек се стреми да живее. И наистина именно тези процеси стоят в идеологията на всички световни организации като ООН ...
  5022 
Random works
: ??:??