icohim
Хората обичат да четат за любовта, за щастието, за красотата на природата... Когато обаче се сблъскат с грубата реалност в творбите, остават безмълвни...
Selected works
135 results
Тихо потрепва листенце погалено
от лъч на луната от нощния вятър.
Промъква се славей сякаш неканено
сякаш идвал е тука понякога.
И сякаш гласът му напомня за тебе, ...
  868 
Ти помниш ли, когато с тебе двама
под езерната нощ със лунната компания
по плажа бягахме в унесена измама,
прегръщайки се в нощното сияние?!
И толкова красиви се стрелкаха вълните, ...
  1516  15 
Леден повей
В лоното на пълната луна,
с метален кабър за небето закачена,
се ражда образа на ярка тишина,
с вечерен лед по лицето заскрежена. ...
  1378 
Стая тъмна, потънала във ретроспекция,
в забравата на някогашния красив живот...
Превърнала се в измислена от лампата проекция,
отразила жълтеникавия и прогнил, олющен под.
А на масата в средата, кротичко приседнал, ...
  1699  25 
Epica - Solitary Ground
Living at different places
Evading into various spaces
My compass has broken
I'm losing the way ...
  2393 
Random works
: ??:??