idi
Selected works
54 results
Бленувах за мига...
отново да те видя.
Носех се като бриз, повял от морето.
Донесъл крясъка на чайките,
плисъка на вълните, които се разбиват ...
  1337 
Сърцето замря от болка,
душата стегна се във примка,
посърнаха очите, кладенци дълбоки,
зарониха горчиви сълзи.
Тъгата настани се трайно, ...
  3471 
В очите ти бездънни
потъвам отново и отново...
В усмивката ти се потапям,
очите ми искрят и съм щастлива.
Обичам те - прошепвам тихо, ...
  1188 
Да избягаш
от любовта,
от чувствата,
раздиращи
душата и сърцето. ...
  1288  10 
Наля ми чаша горчиво вино
аз да пия, мой приятелю, любими.
Тежко, червено вино, опияняващо душата,
бушуващо във вените и сърцето наранено.
С вино искаш ти да угасиш пожара ...
  1281 
Random works
: ??:??